W 1988 roku amerykańska raperka Anquette nagrała kawałek, w którym złożyła hołd Janet Reno. Czym zasłużyła się pani Reno? Otóż była pierwszym prokuratorem, który zlecił prawnikom ściąganie alimentów od niepłacących je ojców.

Janet Reno comes to town collecting all the money
You stayed one day, then ran away, and started acting funny
She caught you down on 15th Ave., you tried to hide your trail
She found your ass and locked you up, now WHO can post no bail?
(Bust it!)