16 Maja 2001 roku na ręce Organizacji Narodów Zjednoczonych została złożona Hiphopowa Deklaracja Pokoju. Była ona podpisana przez takie organizacje jak: Temple of Hip Hop, Ribbons International, UNESCO, a także przez 300 Hiphopowych działaczy, pionierów i delegatów ONZ.

Dokument ten przede wszystkim uznaje Hip-Hop jako międzynarodową kulturę pokoju i dobrobytu, a także służy Hip-Hopowcom jako zbiór zasad według których powinni postępować, aby podtrzymywać pokojowy charakter kultury Hip-Hop i kształtować pokój na świecie.

Dodatkowo deklaracja miała pokazać Hip-Hop jako zjawisko pozytywne nie mające nic wspólnego z negatywnie nacechowanym obrazem Hip-Hopu, rzekomo demoralizującego młodych ludzi i skłaniającego ich do łamania prawa. Swój udział w pracy nad deklaracją mieli m.in: KRS One, Pop Master Fabel, Afrika Bambaataa, Ralph Mc Daniels czy HarryAllen.

HipHopowa Deklaracja Pokoju

Hiphopowa deklaracja pokoju, prowadzi Kulturę Hip Hop w stronę wolności od przemocy, ustanawia porady oraz ochronę dla egzystencji i rozwoju międzynarodowej społeczności Hip Hop. Poprzez zasady tej deklaracji, my – Kultura Hip Hop zakładamy oparcie o zdrowie, miłość, świadomość, a także dostatek pokoju i pomyślności: naszej, naszych dzieci oraz dzieci ich dzieci – na zawsze.

W celu wyklarowania znaczenia i przeznaczenia Hip Hop’u lub gdy jego intencje są kwestionowane lub w przypadku dysputy nad powstającymi częściami tej kultury. Hip Hopowa Deklaracja Pokoju służy radą, ochroną i przewodnictwem każdemu kto utożsamia się z kulturą Hip-Hop.

Zasada Pierwsza

Hiphop (Hip’Hop) to termin opisujący naszą niezależną, wspólną świadomość. Ciągle się rozrasta i jest powszechnie wyrażany przez takie elementy jak breaking, emceeing, graffiti, DJ’ing, beatboxing, moda uliczna, uliczny język, uliczna wiedza, oraz uliczna przedsiębiorczość. Gdziekolwiek i kiedykolwiek te oraz przyszłe elementy i środki wyrazu kultury Hip Hop są/będą manifestowane; ta Hiphopowa Deklaracja Pokoju powinna doradzać w używaniu oraz interpretacji tychże elementów, formuły, oraz stylu życia.

Zasada Druga

Kultura Hip Hop szanuje godność i świętość życia bez dyskryminacji lub uprzedzeń. Hiphopowcy powinni gruntownie rozważyć ochronę oraz rozwój życia, przed indywidualną decyzją o zniszczeniu lub usiłowaniu zmiany tego naturalnego rozwoju.

Zasada Trzecia

Kultura Hip Hop szanuje prawa oraz ugody kultur, krajów, instytucji i kogokolwiek z kim łączą ją wspólne interesy. Hip Hop nie dopuszcza się nieodpowiedzialnego łamania praw i zobowiązań.

Zasada Czwarta

Hiphop to termin opisujący naszą niezależną wspólną świadomość. Jako świadoma droga życiowa, uznajemy nasz wpływ na społeczeństwo, szczególnie na dzieci, więc powinniśmy mieć zawsze na względzie prawa i dobro ich obojga. Kultura Hip Hop popiera kobiecość, męskość, braterstwo oraz rodzinę. Jesteśmy świadomi tego, iż wszystkim narodom należy się szacunek, ponieważ jego brak naraża godność i reputacje naszych dzieci, starszych oraz przodków.

Zasada Piąta

Zdolność do określenia, obrony i edukacji nas samych jest rozwijana, zachowywana i promowana jako środek do celu jakim jest pokój i dobrobyt oraz wprowadzenie ochrony i rozwoju naszej wartości. Poprzez wiedzę dotyczącą przeznaczenia i rozwoju naszych wrodzonych i wyuczonych umiejętności, Hiphopowcy są zachęcani do tego, by zawsze prezentować swoją najlepszą pracę oraz najlepsze idee.

Zasada Szósta

Kultura Hip Hop nie honoruje żadnych powiązań, osób, zdarzeń, czynów, a także innych działań w których ochrona i dalszy rozwój Kultury Hip Hop, jej zasady oraz elementy nie są przemyślane i respektowane. Kultura Hip Hop nie uczestniczy w działaniach, które ewidentnie niszczą lub zmieniają zdolność do produktywnego oraz pokojowego egzystowania. Hiphopowcy są zachęcani do tworzenia, oraz uczestniczenia w uczciwym handlu i szczerości we wszystkich negocjacjach i transakcjach.

Zasada Siódma

Esencja Hip Hop’u to coś więcej niż rozrywka: elementy Kultury Hip Hop mogą być wymieniane na pieniądze, honor, energię, szacunek, jedzenie, schronienie, informacje i inne środki, jednak Hip Hop nie może być kupiony i nie jest również na sprzedaż. Nie może on być przelewany „do” [niczym pieniądze na koncie – przyp. tłum.] albo wymieniany „przez” kogokolwiek i na jakąkolwiek kompensatę, w żadnym czasie oraz w żadnym miejscu. Hip Hop nie jest produktem. Jest bezcenną zasadą naszego samo wzmocnienia.

Zasada Ósma

Kompanie, korporacje oraz organizacje typu not-for-profit [nie dla zysku – przyp. tłum], tak samo jak i osoby indywidualne oraz grupy właściwie korzystające z używania, interpretacji i/lub czerpania korzyści z terminu Hiphop, (również Hip Hop, hip-hop), jego środków wyrazu oraz terminologii, są zachęcane do zlecania i/lub zatrudniania na cały etat lub pół etatu certyfikowanych Specjalistów ds. Kultury Hip Hop w celu interpretacji i odpowiadania na wrażliwe pytania, dotyczące zasad i właściwej prezentacji elementów Kultury Hip Hop, względem biznesu, osób indywidualnych, organizacji, wspólnot, miast, a także innych państw.

Zasada Dziewiąta

3 Maj to Dzień Muzyki Rap (Rap Music Day). Hiphopowcy są zachęcani do ofiarowania swojego czasu oraz talentu w imię samo rozwoju, oraz dla usług swoich lokalnych wspólnot. Każdy trzeci tydzień maja jest Tygodniem Doceniania Hiphopu. W tym czasie, Hiphopowcy są zachęcani do uczczenia pamięci swoich przodków, refleksji nad ich udziałem w tej kulturze oraz doceniania elementów i zasad Kultury Hip Hop. Listopad jest Miesiącem Historii Hiphopu. W tym czasie Hiphopowcy są zachęcani do uczestnictwa w tworzeniu, uczenia się i honorowania Historii Hiphopu oraz jego udziału w historii oraz kulturze.

Zasada Dziesiąta

Hiphopowcy są zachęcani do budowania znaczących i trwałych więzi międzyludzkich opartych na Miłości, zaufaniu, równości oraz szacunku. Hiphopowcy są zachęcani do tego, by nie oszukiwać, nie obrażać i nie okłamywać swoich przyjaciół.

Zasada Jedenasta

Wspólnota Hiphopowa egzystuje jako międzynarodowa kultura świadomości, zapewniająca wszystkim rasom, plemionom, religiom oraz ludzkim stylom oparcie o połączenie ich najlepszych idei oraz dokonań. Kultura Hip Hop łączy w jedność ludzi wielu ras, wyznań, kultur, z wieloma umiejętnościami zobowiązanych do ustanawiania i rozpowszechniania pokoju.

Zasada Dwunasta

Kultura Hip Hop nigdy nie jest świadomym lub dobrowolnym uczestnictwem w jakiejkolwiek formie nienawiści, oszustwa, krzywdzenia lub kradzieży. Kultura Hip Hop nigdy nie będzie uczestniczyć w jakiejkolwiek brutalnej wojnie wewnątrz siebie. Ten kto świadomie narusza zasady tej Deklaracji Pokoju lub świadomie odrzuca te porady, traci poprzez swoje działania formy ochrony ustalone w tym dokumencie.

Zasada Trzynasta

Kultura Hip Hop odrzuca niedojrzałe zapędy do nieuzasadnionych aktów przemocy i zawsze poszukuje dyplomacji, strategii wolnej od agresji, dążącej do kompromisu we wszystkich sporach. Hiphopowcy są zachęcani do przemyślenia, przebaczenia i zrozumienia przed jakimkolwiek aktem odwetu. Wojna jest ostatecznym rozwiązaniem kiedy istnieją dowody, że wszystkie inne możliwości dyplomatycznej negocjacji wielokrotnie zawiodły.

Zasada Czternasta

Hiphopowcy są zachęcani do eliminacji biedy, sprzeciwiania się bezprawiu, kształtowania bardziej opiekuńczego społeczeństwa oraz bardziej pokojowego świata. Kultura Hip Hop wspiera dialog i działania mające na celu zwalczanie podziałów w społeczeństwie, ukazywanie uzasadnionych niepokojów rodzaju ludzkiego i rozwijanie wprowadzania pokoju.

Zasada Piętnasta

Hiphopowcy szanują i uczą się ze źródeł Natury, bez względu na to w którym miejscu tej planety się znajdujemy. Kultura Hip Hop dzierży nasz święty obowiązek przyczyniania się do naszego przetrwania jako niezależnych, wolno myślących będących we wszechświecie, w każdym jego miejscu. Ta planeta, powszechnie znana jako Ziemia jest naszym edukującym rodzicem i Hiphopowcy są zachęcani do szanowania Natury oraz wszystkich stworzeń zamieszkujących Naturę.

Zasada Szesnasta

Pionierzy Hiphopu, jego legendy, nauczyciele, starsi oraz przodkowie nie powinni być nigdy mylnie/niewłaściwie cytowani, oczerniani lub pozbawiani należytego szacunku. Nikt nie powinien twierdzić, że jest pionierem lub legendą Hip Hop’u, jeśli nie może potwierdzić faktami i/lub świadkami swojej wiarygodności i wkładu w Kulturę Hip Hop.

Zasada Siedemnasta

Hiphopowcy są zachęcani do dzielenia się swoimi zasobami/bogactwami. Hiphopowcy powinni je dawać tak hojnie i tak często jak to możliwe. Jest to obowiązek każdego Hiphopowca, aby brać udział, kiedykolwiek jest to możliwe, we wspieraniu nieszczęśliwych ludzi i w naprawie bezprawia. Hip Hop jest ukazywany z wielkim szacunkiem tylko wtedy, gdy Hiphopowcy szanują innych. Kultura Hip Hop jest ochraniająca, wychowująca i rozwijająca kiedy Hiphopowcy ochraniają, wychowują i rozwijają innych.

Zasada Osiemnasta

Kultura Hip Hop utrzymuje zdrowie, dbałość i bogactwo głównego stowarzyszenia Hiphopu i angażuje w to swoją siłę by promować, uczyć, interpretować, zmieniać oraz bronić zasad tej Hiphopowej Deklaracji Pokoju.

Zostaw swój podpis

Podpisując ten dokument, deklarujemy nasze poparcie oraz przynależność do jednej, prawdziwej kultury Hip-Hop, opartej na zasadach i wartościach przedstawionych w powyższej deklaracji. Zarazem odrzucamy błędne i mylne postrzeganie kultury Hip-Hop, często utożsamianej z agresją i przemocą, czy też fałszywie kreowanym stereotypem szerzonym przez media i komercyjne, pseudo hip-hopowe ikony pop-kultury.

Dokument przedstawia intencje kultury Hip-Hop. Gdy opinia o kulturze Hip-Hop będzie zagrożona negatywnymi skutkami działań ludzi, którzy się utożsamiają z tą kulturą, a jednocześnie nie przestrzegają zasad tej deklaracji oraz zasad etycznych i moralnych, dokument razem z listą podpisów będzie dostarczany do instytucji rządowych oraz pozarządowych, a także do środków masowego przekazu.

Możesz mieć pewność, że podane przez Ciebie dane osobowe będą bezpieczne i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych lub gdziekolwiek udostępniane.

Źródło + miejsce, gdzie możecie złożyć swój podpis: http://www.declaration-of-peace.com/pl/

Poświęć chwilę i udziel wsparcia dla idei, które nas łączą.